Představení

2016-08-31 00:00:00 +0200

Petr Havlíček, Dip Mgmt

Profesionál v IT oboru, manažer

Bohaté zkušenosti s řízením komplexních programů a projektů využívající PRINCE2 metodiku a Agile/SCRUM přístup.
Duší profesionál a vůdčí osobnost která vždy dotáhne věci do konce, s Anglickým jazykem na úrovni rodilého mluvčího.
Zkušený vývojář software a týmový hráč, zastávající agilní/SCRUM metody vývoje.

 • Praxe více jak 20 let v oblasti řízení projektů, vývoje SW, distribuce HW, logistice, bankovnictví a telekomunikacích v nadnárodních korporátních společnostech, v zahraničí a Státní správě. Řízení rozsáhlých programů s překryvem mnoha let.
 • Často vystupující také jako klíčová osoba v obchodních a negociačních jednaních. Zkušenosti s jednámím s vyšším managementem společností a v dozorčích orgeánech.
 • V rámci řízení programů vždy pozitivní dopad na celkovou ziskovost a budoucí rozvoj obchodních příležitostí.

 • PRINCE2 certifikovaný Projektový manažer
 • znalost metodiky řízení vývoje dle Agile/SCRUM
 • zkušený vývojář software, aktuálně zaměřený na dynamický web obsah, javascript a node.js
 • ženatý, otec dvou dětí, celoživotní sportovní nadšenec, muzikant a trenér dětí a mládeže, duševní coach

Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote), Siebel CRM, Microsoft Dynamics 360 CRM , Adobe Photoshop, GIMP, Autocad, Microstation, iMovie, Logic Pro, Microsoft Visual Studio.

Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, Web development, hosting and services running, IT Security and standards, auditing.

Programovací jazyky: C++, javascript, node.js, TypeScript, HTML5, .NET, SQL, mongoDB


English:

 • Senior IT manager with strong leadership skills and global companies experience
 • Education: Professional Diploma in Management, Open University UK
 • Total years of work experience: 20+ years

 • Customer orientated individual with wide applicable skills for managing large and complicated multinational teams and programs on the global scale with fluent English.
 • Successful background in a development of large business solutions using object-oriented languages like C++ and UML.

 • PRINCE2 and Agile/SCRUM practitioner

 • Experienced software developer actually focused on dynamic content of web using javascript and node.js
 • Married, happy father of two, sport enthusiastic, music performer and kid’s trainer.

Platforms skills: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

Software skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

Competencies: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing

Programming languages: C++, javascript, node.js, AngularJS, Typescript, HTML5, .NET, SQL For detailed information please contact me


 • Curriculum Vitae / Detailní životopis ke stažení (ENG)

 • Poskytované služby

  2016-08-25 00:00:00 +0200

  Primárně se soustředím na vedení projektů v roli Senior Project manager nebo jako Enterprise architect. V těchto rolích mám extenzivní praxi a z důvodu personálních vlastností často figuruji i v roli decision maker. Tato vlastnost je klíčová obzvláště v Public sektoru, kde je velmi obtížné získat úřednické rozhodnutí, které je často podmiňováno politickým pozadím.

  Preferuji osobní setkání. Ano, mnoho věcí lze řešit přes mail, telefon nebo sociální sítě - ovšem takováto komunikace nás čím dál více vzdaluje osobnímu kontaktu a pochopení, což následně často vede k nedorozuměním a esklacím. Jsem přesvědčen, že při efektivním vedení osobního jednaní se během 30min dá dosáhnout výsledku, který bývá jinou formou často zajištěn v řádech dnů - a který ve většině případů nekoresponduje se zadáním.
  A hlavně - jako manažer se neštítím dělat práci např. programátora - nejen že ji rozumím, také mi to ale umožňuje vnímat Projekt i zdola nahoru, nikoliv jen skrze finance. Jsem zastáncem kréda že každý v týmu dělá všechno a delegace je nezbytným mechanismem řízení.

  Vedení rozsáhlých projektů jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele. Metodika PRINCE2 a Agilní metody.


  Řízení vývoje SW a dodávky datových/logistických center metodikou Agile/SCRUM.


  Konzultace v oblasti architektury, státní správy, bezpečnosti, telekomunikací a bankovnictví. Metodika TOGAF a DAMA


  Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions
  Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

  Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing


  Má profesionální praxe začala na roli programátora v Assembleru a následně v C++, v němž jsem programoval i ve Velké Británii. Protože jsem se od počátku zajímal o HW/SW a umělou inteligenci, velice dobře chápu vztahy mezi systémy a problematiku distribuované architektury.

  Následně jsem se skrze pozici Team Leadera v oblasti SW vývoje propracoval k Consutingu, kde jsem se často pohyboval na hranici mezi IT a businessem. Zde jsem těžil ze znalostí architektur na bázi klient/server. Tato pozice mne, díky osobnostním charakteristikám, dovedla k řízení projektů, kde jsem od nasazovaní globálních SW pro telefonii a ERP/CRM pracoval také na stavbě logistického centra pro LEGO, či dodával multimilionové projekty na bázi infrastruktury např. developerovi ECM.

  Nakonec jsem se dostal až na vrchol seniorní dráhy manažera, pracující v dodávkách do Veřejné správy, kde jsem zaštiťoval kompletní dodávku IBM pro Ministerstvo Vnitra. Zde se mi podařilo nejen generovat kontinuální zisk, zároveň jsme, díky týmové práci, dodávku nejprve prodloužili v roce 2005 do roku 2010 a následně až do roku 2020.


  Email

  Telefon

  +420 731 624 094

  Adresa

  Lipovická 536/4
  Praha 4, 14200
  Česká republika
  IČ 865 88 761
  DIČ CZ7612180103