Představení

2016-08-31 00:00:00 +0200

Petr Havlíček, Dip Mgmt

Profesionál v IT oboru, manažer

Bohaté zkušenosti s řízením komplexních programů a projektů využívající PRINCE2 metodiku a Agile/SCRUM přístup.
Duší profesionál a vůdčí osobnost která vždy dotáhne věci do konce, s Anglickým jazykem na úrovni rodilého mluvčího.
Zkušený vývojář software a týmový hráč, zastávající agilní/SCRUM metody vývoje.

ibm

 • Praxe více jak 20 let v oblasti řízení projektů, vývoje SW, distribuce HW, logistice, bankovnictví a telekomunikacích v nadnárodních korporátních společnostech, v zahraničí a Státní správě. Řízení rozsáhlých programů s překryvem mnoha let.
 • Často vystupující také jako klíčová osoba v obchodních a negociačních jednaních. Zkušenosti s jednámím s vyšším managementem společností a v dozorčích orgeánech.
 • V rámci řízení programů vždy pozitivní dopad na celkovou ziskovost a budoucí rozvoj obchodních příležitostí.

 • PRINCE2 certifikovaný Projektový manažer
 • znalost metodiky řízení vývoje dle Agile/SCRUM
 • zkušený vývojář software, aktuálně zaměřený na dynamický web obsah, javascript a node.js
 • ženatý, otec dvou dětí, celoživotní sportovní nadšenec, muzikant a trenér dětí a mládeže, duševní coach

Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote), Siebel CRM, Microsoft Dynamics 360 CRM , Adobe Photoshop, GIMP, Autocad, Microstation, iMovie, Logic Pro, Microsoft Visual Studio.

Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, Web development, hosting and services running, IT Security and standards, auditing.

Programovací jazyky: C++, javascript, node.js, TypeScript, HTML5, .NET, SQL, mongoDB


UKEnglish:

 • Senior IT manager with strong leadership skills and global companies experience
 • Education: Professional Diploma in Management, Open University UK
 • Total years of work experience: 20+ years

 • Customer orientated individual with wide applicable skills for managing large and complicated multinational teams and programs on the global scale with fluent English.
 • Successful background in a development of large business solutions using object-oriented languages like C++ and UML.

 • PRINCE2 and Agile/SCRUM practitioner

 • Experienced software developer actually focused on dynamic content of web using javascript and node.js
 • Married, happy father of two, sport enthusiastic, music performer and kid’s trainer.

Platforms skills: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

Software skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

Competencies: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing

Programming languages: C++, javascript, node.js, AngularJS, Typescript, HTML5, .NET, SQL For detailed information please contact me


 • Curriculum Vitae / Detailní životopis ke stažení UK

 • Poskytované služby

  2016-08-25 00:00:00 +0200

  Primárně se soustředím na vedení projektů v roli Senior Project manager nebo jako Enterprise architect. V těchto rolích mám extenzivní praxi a z důvodu personálních vlastností často figuruji i v roli decision maker. Tato vlastnost je klíčová obzvláště v Public sektoru, kde je velmi obtížné získat úřednické rozhodnutí, které je často podmiňováno politickým pozadím.

  Preferuji osobní setkání. Ano, mnoho věcí lze řešit přes mail, telefon nebo sociální sítě - ovšem takováto komunikace nás čím dál více vzdaluje osobnímu kontaktu a pochopení, což následně často vede k nedorozuměním a esklacím. Jsem přesvědčen, že při efektivním vedení osobního jednaní se během 30min dá dosáhnout výsledku, který bývá jinou formou často zajištěn v řádech dnů> - a který ve většině případů nekoresponduje se zadáním.
  A hlavně - jako manažer se neštítím dělat práci např. programátora - nejen že ji rozumím, také mi to ale umožňuje vnímat Projekt i zdola nahoru, nikoliv jen skrze finance. Jsem zastáncem kréda že každý v týmu dělá všechno a delegace je nezbytným mechanismem řízení.

  Vedení rozsáhlých projektů jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele. Metodika PRINCE2 a Agilní metody.


  Řízení vývoje SW a dodávky datových/logistických center metodikou Agile/SCRUM.


  Konzultace v oblasti architektury, státní správy, bezpečnosti, telekomunikací a bankovnictví. Metodika TOGAF a DAMA


  Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions

  Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

  Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing


  ibm dxc dhl dd cs

  Má profesionální praxe začala na roli programátora v Assembleru a následně v C++, v němž jsem programoval i ve Velké Británii. Protože jsem se od počátku zajímal o HW/SW a umělou inteligenci, velice dobře chápu vztahy mezi systémy a problematiku distribuované architektury.

  Následně jsem se skrze pozici Team Leadera v oblasti SW vývoje propracoval k Consutingu, kde jsem se často pohyboval na hranici mezi IT a businessem. Zde jsem těžil ze znalostí architektur na bázi klient/server. Tato pozice mne, díky osobnostním charakteristikám, dovedla k řízení projektů, kde jsem od nasazovaní globálních SW pro telefonii a ERP/CRM pracoval také na stavbě logistického centra pro LEGO, či dodával multimilionové projekty na bázi infrastruktury např. developerovi ECM.

  Nakonec jsem se dostal až na vrchol seniorní dráhy manažera, pracující v dodávkách do Veřejné správy, kde jsem zaštiťoval kompletní dodávku IBM pro Ministerstvo Vnitra. Zde se mi podařilo nejen generovat kontinuální zisk, zároveň jsme, díky týmové práci, dodávku nejprve prodloužili v roce 2005 do roku 2010 a následně až do roku 2020.


  Školení a coaching

  2016-08-24 00:00:00 +0200

  A web page that points a browser to a different page after 0 seconds the destination manually.

  Reference, články

  2016-08-23 00:00:00 +0200

  Publikační činnost

  Má publikační činnost se odvíjí vesměs od požadavků mého okolí. Níže uvádím konkrétní články, jako publikační platformu jsem zvolil Medium.com.

  1. How to setup freeancer office UK
  2. A prectical path to became IT freelancer UK

  Kde jsem pracoval a kdo jsou moji klíčový zákazníci

  ibm dxc dhl dd cs

  Fotografie

  rucekomix

 • Relaxační obrazovka pro Vás

  Email

  Telefon

  +420 731 624 094

  Adresa

  Lipovická 536/4
  Praha 4, 14200
  Česká republika
  IČ 865 88 761
  DIČ CZ7612180103