Poskytované služby

Primárně se soustředím na vedení projektů v roli Senior Project manager nebo jako Enterprise architect. V těchto rolích mám extenzivní praxi a z důvodu personálních vlastností často figuruji i v roli decision maker. Tato vlastnost je klíčová obzvláště v Public sektoru, kde je velmi obtížné získat úřednické rozhodnutí, které je často podmiňováno politickým pozadím.

Preferuji osobní setkání. Ano, mnoho věcí lze řešit přes mail, telefon nebo sociální sítě - ovšem takováto komunikace nás čím dál více vzdaluje osobnímu kontaktu a pochopení, což následně často vede k nedorozuměním a esklacím. Jsem přesvědčen, že při efektivním vedení osobního jednaní se během 30min dá dosáhnout výsledku, který bývá jinou formou často zajištěn v řádech dnů - a který ve většině případů nekoresponduje se zadáním.
A hlavně - jako manažer se neštítím dělat práci např. programátora - nejen že ji rozumím, také mi to ale umožňuje vnímat Projekt i zdola nahoru, nikoliv jen skrze finance. Jsem zastáncem kréda že každý v týmu dělá všechno a delegace je nezbytným mechanismem řízení.

Vedení rozsáhlých projektů jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele. Metodika PRINCE2 a Agilní metody.


Řízení vývoje SW a dodávky datových/logistických center metodikou Agile/SCRUM.


Konzultace v oblasti architektury, státní správy, bezpečnosti, telekomunikací a bankovnictví. Metodika TOGAF a DAMA


Znalosti platforem: Microsoft Server / client (XP-10), Cisco, VMWare, Citrix, Active Directory, Firewall, IPS, LAN, WAN, Switches, VOIP, DNS, SQL, Oracle, VPN, Cloud, SharePoint, IBM Power, macOS, iOS, Android, Debian Linux, Cryptographic solutions
Znalosti software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) Microsoft Project, Lotus Notes, Microsoft Skype, macOS (Pages, Numbers, Keynote)

Kompetence v oblastech: Senior Project Management, People Management, Vendor Management, ICT Systems Administration, Programming and Network Administration, IT Security and standards, auditing


Má profesionální praxe začala na roli programátora v Assembleru a následně v C++, v němž jsem programoval i ve Velké Británii. Protože jsem se od počátku zajímal o HW/SW a umělou inteligenci, velice dobře chápu vztahy mezi systémy a problematiku distribuované architektury.

Následně jsem se skrze pozici Team Leadera v oblasti SW vývoje propracoval k Consutingu, kde jsem se často pohyboval na hranici mezi IT a businessem. Zde jsem těžil ze znalostí architektur na bázi klient/server. Tato pozice mne, díky osobnostním charakteristikám, dovedla k řízení projektů, kde jsem od nasazovaní globálních SW pro telefonii a ERP/CRM pracoval také na stavbě logistického centra pro LEGO, či dodával multimilionové projekty na bázi infrastruktury např. developerovi ECM.

Nakonec jsem se dostal až na vrchol seniorní dráhy manažera, pracující v dodávkách do Veřejné správy, kde jsem zaštiťoval kompletní dodávku IBM pro Ministerstvo Vnitra. Zde se mi podařilo nejen generovat kontinuální zisk, zároveň jsme, díky týmové práci, dodávku nejprve prodloužili v roce 2005 do roku 2010 a následně až do roku 2020.


Email

Telefon

+420 731 624 094

Adresa

Lipovická 536/4
Praha 4, 14200
Česká republika
IČ 865 88 761
DIČ CZ7612180103